DANUBIUS GENERATION 2

Forum je u izradi -ali se već možete registrovati .

Dobro došli !

rezervni forum Danubius Foruma


  Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet?

  ANDJEO82
  ANDJEO82

  Posts : 5
  Join date : 02.12.2010
  Location : Smederevo-Beograd

  Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet? Empty Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet?

  Počalji od ANDJEO82 taj Sub Jul 30, 2011 5:52 pm

  Sveštenik Džejms Bernštajn je rođen 6. maja 1946. u porodici jevrejskih
  tradicionalista. Rastao je u NJujorku, i 1960. bio pobednik svetskog
  omladinskog prvenstva u šahu. U šesnaestoj godini, čitajući Novi Zavet,
  postao je protestant. Od 1967. do 1970. živeo je u Jerusalimu. Godine
  1970. završio je studije na Kvins koledžu u NJujorku. Preselio se u
  priobalje San Franciska, gde je Mojšeu Rozenu pomogao da osnuje pokret
  "Jevreji za Isusa" i postao aktivan u "Isusovom pokretu" sedamdesetih.
  Godine 1981. postao je pravoslavni hrišćanin. Vrativši se u NJujork sa
  svojom suprugom Boni (imaju četvoro dece), pohađao je studije na
  Institutu Svetog Vladimira i doktorirao teologiju. Rukopoložen je za
  sveštenika Antiohijske Patrijaršije10. jula 1988. Služi u hramu Svetog
  Petra i Pavla pored Sietla, Vašington.
  U svojim ranim hrišćanskim
  godinama, veći deo svog religijskog obrazovanja sticao sam samostalnim
  čitanjem Biblije. Kad sam došao u koledž, džepno izdanje Svetog Pisma
  bilo je moj stalni pratilac. Učio sam omiljene delove Svetog Pisma
  napamet, i navodio ih sebi kad sam bio u iskušenjima, ili drugima kad
  sam želeo da ih privedem Hristu.
  Biblija je za mene postala ono što
  je do dana današnjega – najvažnija knjiga ikad objavljena. Iz sveg srca
  svoga sa apostolom Pavlom mogu da kažem: "Sve je Pismo bogonadahnuto, i
  korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitavanje u
  pravednosti" (2. Tim. 3,16).
  To su dobre vesti!
  Loše vesti su u
  tome što sam ja uvek sâm tumačio šta Pismo kaže. Na primer, bio sam
  toliko oduševljen znajući da je Isus moj bliski i lični prijatelj da sam
  mislio kako je moja svest o NJegovom prisustvu sve što mi treba. Zato
  bih podvlačio stihove o Isusu žutim flomasterom, ali sam prolazio pored
  odeljaka o Bogu Ocu, ili o Crkvi, ili o krštenju.
  Bibliju sam video
  kao nebeski priručnik sa uputstvima. Nisam mislio da mi je potrebna
  Crkva, osim kao dobro mesto za sklapanje prijateljstava ili za to da o
  Bibliji naučim više kako bih postao još bolji "uradi sam" hrišćanin.
  Počeo sam da mislim da ću sav svoj život, kao i Crkvu, sagraditi pomoću
  Knjige. Hoću da kažem da sam Sola Scriptura ("Samo Pismo") najozbiljnije
  shvatao! Istorija spasenja mi je bila jasna:
  Bog je poslao Sina
  Svoga, sa njim i Duha Svetoga; tada je došao Novi Zavet da nam objasni
  spasenje, i na kraju se razvila Crkva.
  Blizu, možda, ali ne i dovoljno blizu istine.
  Hitam
  da kažem da je Sveto Pismo sve što je Bog hteo da ono bude. Nije
  problem u Bibliji. Problem je u načinu na koji je ja individualizujem,
  subjektivizujem svojim ličnim tumačenjima, od kojih neka nisu naročito
  loša, a druga nisu naročito dobra.
  Borba za razumevanje
  Nije
  dugo prošlo od mog obraćenja u hrišćanstvo, kad sam shvatio da sam se
  upleo u zbrku religijskog sektaštva, u kojoj se hrišćani dele čas po
  jednom, čas po drugom pitanju. Izgledalo je, na primer, da o Drugom
  Hristovom dolasku ima onoliko mišljenja koliko ljudi učestvuje u
  diskusiji. Stoga smo se svi pozivali na Pismo. "Ja verujem u Bibliju.
  Ako toga nema u Bibliji, ne verujem u to" – bio je moj ratni poklič. Ono
  što nisam shvatao, jeste da i svi drugi govore isto što i ja! Nije
  Biblija bila naš najviši autoritet, nego njeno lično tumačenje svakoga
  od nas. U doba koje snažno naglašava nezavisnost mišljenja i
  samopouzdanje, postajao sam svoj sopstveni papa!
  Rukovodstveno
  načelo koje sam koristio u tumačenju Svetoga Pisma izgledalo je veoma
  jednostavno: kada je značenje Pisma očito zdravorazumsko, nemoj tražiti
  nikakav drugi smisao. Verovao sam da oni koji su istinski dosledni i
  časni u poštovanju ovog načela, moraju doći do hrišćanskog jedinstva. Na
  moje iznenađenje, ovaj "zdravorazumski" pristup nije vodio do povećanja
  hrišćanske jasnoće i jedinstva, nego pre do duhovnog "rata svih protiv
  sviju". Oni koji su najsnažnije naglašavali da se oslanjaju "samo na
  Bibliju", bili su skloni da postanu najizveštačeniji, najskloniji
  podelama, najsvađalačkiji među hrišćanima – možda nenamerno. Zaista,
  izgledalo mi je da što se neko više drži Biblije kao jedinog izvora
  duhovnog autoriteta, to više postaje izveštačen i sklon sektašenju.
  Uobičavali smo da se žestoko svađamo čak i oko stihova o ljubavi!
  U
  okviru mog kružoka verujućih u Bibliju, bio sam svedok male eksplozije
  sektašenja i šizmatičkih pokreta, od kojih je svaki tvrdio da je "veran
  jedino Bibliji" i svaki bio u ogorčenom sukobu sa svima ostalima.
  Ozbiljni sukobi su nastajali oko bilo čega: harizmatskih darova,
  tumačenja proročanstava, ispravnog načina bogosluženja, pričešćivanja,
  upravljanja Crkvom, učeništva, crkvene discipline, morala, odgovornosti,
  evangelizma, društvenog delovanja, odnosa između vere i dela, uloge
  žene, ekumenizma... Lista je beskrajna. Ustvari, bilo koje pitanje moglo
  je dovoditi i dovodilo je hrišćane do podela. Plod sektaškog duha bio
  je nastanak bukvalno na hiljade nezavisnih crkava i denominacija. Kad
  sam i sâm postao u najvišoj meri sektaškog duha, moj radikalizam se
  pojačao, i počeo sam da verujem da su sve crkve nebiblijske: postati
  član bilo koje crkve značilo bi izdati veru. Za mene, "crkva" je
  značilo: "Biblija, Bog i ja".
  Neprijateljstvo prema crkvama dobro se
  slagalo sa mojim jevrejskim poreklom. Po prirodi sam bio nepoverljiv
  prema crkvama jer sam osećao da su izdale Hristovo učenje, pasivno
  previđajući progon Jevreja tokom istorije, ili aktivno učestvujući u
  njemu. Ali, što sam više sektaški bio nastrojen, do te mere da sam
  postao nepodnošljiv i asocijalan, to sam više shvatao da nešto duboko
  nije u redu sa mojim prilazom hrišćanstvu. Moj duhovni život nije
  funkcionisao.
  Očito, moje lično držanje vere u Bibliju i ono što ona
  uči, odvodilo me je od ljubavi i zajednice sa mojim bližnjim
  hrišćanima, i samim tim odvodilo me je od Hrista. Kako piše sveti Jovan
  Jevanđelist: "Koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti
  Boga, kojega nije vidio?" (1. Jov. 4, 20). Podela i neprijateljevanje
  nisu bili ono što me je privelo Hristu. Znao sam da odgovor nije u
  negaciji vere ili odbacivanju Pisma. Nešto mora da se menja! Možda se ja
  moram promeniti? Okrenuo sam se izučavanju istorije Crkve i Novog
  Zaveta, nadajući se da će mi to bar malo rasvetliti način na koji bi
  trebalo da pristupim Crkvi i Bibliji. Rezultati uopšte nisu bili onakvi
  kakve sam očekivao!
  Apostolska Biblija
  Pošao sam od stava da što
  god je bilo dovoljno dobro za Apostole, dovoljno je dobro i za mene
  lično. Tada sam se prvi put iznenadio. Kao što sam malopre pomenuo, znao
  sam da je apostol Pavle Sveto Pismo smatrao bogonadahnutim (2. Tim. 3,
  16). Ali ja sam uvek smatrao da "Pismo" o kojem on tu govori,
  podrazumeva celu Bibliju, i Stari i Novi Zavet. U stvarnosti, nije bilo
  "Novog Zaveta" kada je on to izjavio. Čak je i Stari Zavet još uvek bio u
  procesu oblikovanja, jer se Jevreji još nisu bili opredelili za konačan
  spisak ili kanon starozavetnih knjiga sve do uspona hrišćanstva.
  Kako
  sam dalje učio, otkrio sam da su rani hrišćani upotrebljavali grčki
  prevod Starog Zaveta zvani Septuaginta. Ovaj prevod, koji je započet u
  Aleksandriji egipatskoj tri veka pre Hrista, sadržao je prošireni kanon
  koji je u sebe uključio izvestan broj takozvanih "devterokanonskih"
  knjiga. Mada je u početku bilo nekih rasprava oko ovih knjiga, hrišćani
  su ih najzad uključili u starozavetni kanon.
  Reagujući na uspon
  hrišćanstva, Jevreji su suzili svoj kanon, i na kraju iz njega
  isključili devterokanonske knjige, mada su ih i dalje smatrali svetima.
  Savremeni jevrejski kanon nije bio strogo utvrđen sve do trećeg veka
  posle Hrista. Zanimljivo je da tu pozniju verziju jevrejskog kanona
  Starog Zaveta većina savremenih protestanata usvaja umesto kanona ranog
  hrišćanstva.
  Kad su Apostoli živeli i poučavali, nije bilo Novog
  Zaveta, a Stari Zavet još nije bio dovršen. Koncept "Pisma" bio je mnogo
  slabije definisan nego što sam ja zamišljao.

  Šta je bilo prvo?
  Ono
  sa čime sam se najzad suočio, bilo je ključno pitanje: šta je došlo
  prvo, Crkva ili Novi Zavet? Znao sam da je ovaploćena Reč Božja, Isus
  Hristos, prizvao Apostole, a da su oni oblikovali jezgro hrišćanske
  Crkve. Znao sam da je On, večna Reč Božja, zbog toga izvor Crkve i da je
  rodio Crkvu.
  Kada je Crkva čula ovaploćenu Reč Božju i počela da
  zapisuje NJegove reči, ona je time učestvovala sa Bogom u rađanju pisane
  reči, Novoga Zaveta. Na pitanje: "Šta je bilo prvo, Crkva ili Novi
  Zavet?", odgovor je, i biblijski i istorijski, kristalno jasan.
  Neko
  bi mogao da se usprotivi: "Da li je uopšte od značaja šta je bilo prvo?
  Na kraju krajeva, Biblija poseduje sve što nam je potrebno za
  spasenje." Biblija je dovoljna za spasenje time što sadrži temeljni
  materijal neophodan da nas usmeri na pravi put. Sa druge strane,
  pogrešno je Bibliju smatrati samodovoljnom i samotumačivom. Podrazumeva
  se da se Biblija mora čitati i razumeti preko Božjeg prosvećenja Svetim
  Duhom.
  Duh Sveti u okviru života Crkve
  Zar nije Sâm Gospod rekao
  Svojim učenicima pred Svoje raspeće: "A kad dođe On, Duh Istine, uvešće
  vas u svaku istinu; ...i javiće vam ono što dolazi" (Jn. 16,13). Takođe
  je rekao: "...Sazidaću Crkvu Svoju, i vrata pakla neće je nadvladati"
  (Mt. 16, 18). Gospod naš nije nas ostavio samo sa knjigom koja treba da
  nas vodi. Ostavio nas je sa Crkvom Svojom. Duh Sveti u Crkvi nas
  poučava, i NJegovo učenje dopunjava Sveto Pismo.
  Kako je budalasto
  verovati da je Božje puno prosvećenje prestalo čim su napisane knjige
  Novog Zaveta, i da nije delovalo do 16. veka i protestantske
  reformacije, ili, da dovedemo argument do njegovog logičkoga kraja, do
  trenutka kad sam ja sam počeo da čitam Bibliju! Ili je Duh Sveti bio u
  Crkvi tokom stoleća koja su usledila posle novozavetnog perioda, vodeći
  je, učeći i prosvećujući je u njenom razumevanju evanđelske poruke, ili
  je Crkva ostavljena kao duhovno siroče, sa pojedincima hrišćanima koji
  nezavisno tumače, uvek "nepatvoreno" propovedaju, isto Sveto Pismo na
  radikalno različite načine. Ovakav haos nikako nije volja Božja, jer
  "Bog nije Bog nereda, nego mira" (1. Kor. 14, 33). Vreme za odluku!
  Kad
  sam dotle došao, osetio sam da moram doneti odluku. Ako Crkva nije puka
  tangenta ili slučajno objašnjenje Svetog Pisma, nego delatni učesnik u
  njegovom razvoju i očuvanju, bilo je vreme da nadiđem svoje razlike u
  odnosu na nju, kao i da napustim svoje predrasude. Umesto da pokušavam
  da sudim Crkvi na osnovu svojih savremenih predrasuda, morao sam da se
  smirim i da se sjedinim sa Crkvom, koja je stvorila Novi Zavet, i da joj
  dopuštam da me vodi ka pravom razumevanju Svetog Pisma.
  Posle
  pažljivog istraživanja raznih crkvenih grupacija, konačno sam shvatio,
  nasuprot uverenju mnogih savremenih hrišćana, da Crkva koja je sazdala
  Bibliju nije mrtva. Današnja Pravoslavna Crkva ima neposredan i jasan
  istorijski kontinuitet sa Crkvom Apostola, i sačuvala je netaknutim kako
  Sveto Pismo tako i Sveto Predanje, koje nam pomaže da Pismo na pravi
  način protumačimo. Čim sam to shvatio, obratio sam se u Pravoslavlje. I
  počeo da doživljavam punotu hrišćanstva kao nikad do tada.
  Mada je
  skovao slogan, sam Luter nikada nije upražnjavao Sola Scriptura. Da
  jeste, odbacio bi Simvol vere i proveo manje vremena u pisanju raznih
  biblijskih komentara. Ta fraza se pojavila kao rezultat borbe
  reformatora protiv pridodatih čovečanskih predanja rimokatolicizma.
  Razumljivo je da su oni želeli da njihova vera zasigurno bude ono što
  odgovara biblijskim standardima. Ali izolovati Sveto Pismo od Crkve,
  negirati 1500 godina istorije, jeste nešto što slogan Sola Scriptura i
  protestantski reformatori Luter, Kalvin i kasnije Veslej uopšte nisu
  nameravali da učine.
  Onima koji dogmatski nastoje da ostanu na Sola
  Scriptura stanovištu, u procesu odbacivanja Crkve, koja ne samo da je
  sazdala Novi Zavet, nego je, vođena Svetim Duhom, takođe utvrdila koje
  knjige čine Novi Zavet, želeo bih reći sledeće: izučavajte istoriju rane
  Crkve i razvoj novozavetnog kanona. Gde je moguće, koristite izvorne
  dokumente. (Zapanjujuće je kako se neki od "najkonzervativnijih"
  biblijskih stručnjaka evangelističke Šnovoprotestantske, nap. prev.Ć
  zajednice preobražavaju u cinične i racionalističke liberale kad
  razgovaraju o ranoj istoriji Crkve!) Sebe radi, istražite šta se desilo
  sa narodom Božjim posle dvadeset osme glave Dela apostolskih.
  Ako
  istražite činjenice i objektivno sagledate šta se desilo u tim ranim
  danima, mislim da ćete otkriti isto što sam i ja sam otkrio. Život i rad
  Crkve Božje nije se zaustavio posle prvog stoleća i ponovo otpočeo u
  šesnaestom. Da je tako bilo, ne bismo ni imali novozavetne knjige, koje
  su tako drage svakom hrišćanskom verniku. Odvajanje Crkve i Biblije,
  koje preovlađuje u većem delu savremenog hrišćanskog sveta, jeste pojava
  našeg doba. Rani hrišćani nisu pravili takve veštačke podele.
  Kad
  istražite podatke, hrabro nastavite da više saznajete o istorijskoj
  Crkvi, koja je stvorila Novi Zavet, sačuvala ga i odabrala knjige koje
  će biti sastavni deo kanona. Svaki Hrišćanin sebi duguje otkrivanje
  Pravoslavne hrišćanske Crkve i razumevanje njene vitalne uloge u
  donošenju reči Božje našem sopstvenom pokolenju.
  Istoričari
  hrišćanstva načelno daju neka obaveštenja o oblikovanju kanona, mada
  nisu skloni da raspravljaju o njegovom značaju za autoritet i tumačenje
  Svetog Pisma.
  ANDJEO82
  ANDJEO82

  Posts : 5
  Join date : 02.12.2010
  Location : Smederevo-Beograd

  Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet? Empty Re: Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet?

  Počalji od ANDJEO82 taj Sub Jul 30, 2011 5:53 pm

  Tačno je da je Biblija nastala iz Crkve a ne Crkva iz Biblije.
  Tada sam se prvi put iznenadio. Kao što sam malopre pomenuo, znao sam da
  je apostol Pavle Sveto Pismo smatrao bogonadahnutim (2. Tim. 3, 16).
  Ali ja sam uvek smatrao da "Pismo" o kojem on tu govori, podrazumeva
  celu Bibliju, i Stari i Novi Zavet. U stvarnosti, nije bilo "Novog
  Zaveta" kada je on to izjavio. Čak je i Stari Zavet još uvek bio u
  procesu oblikovanja, jer se Jevreji još nisu bili opredelili za konačan
  spisak ili kanon starozavetnih knjiga sve do uspona hrišćanstva.
  Kako
  sam dalje učio, otkrio sam da su rani hrišćani upotrebljavali grčki
  prevod Starog Zaveta zvani Septuaginta. Ovaj prevod, koji je započet u
  Aleksandriji egipatskoj tri veka pre Hrista, sadržao je prošireni kanon
  koji je u sebe uključio izvestan broj takozvanih "devterokanonskih"
  knjiga. Mada je u početku bilo nekih rasprava oko ovih knjiga, hrišćani
  su ih najzad uključili u starozavetni kanon.
  Reagujući na uspon
  hrišćanstva, Jevreji su suzili svoj kanon, i na kraju iz njega
  isključili devterokanonske knjige, mada su ih i dalje smatrali svetima.
  Savremeni jevrejski kanon nije bio strogo utvrđen sve do trećeg veka
  posle Hrista. Zanimljivo je da tu pozniju verziju jevrejskog kanona
  Starog Zaveta većina savremenih protestanata usvaja umesto kanona ranog
  hrišćanstva.
  Kad su Apostoli živeli i poučavali, nije bilo Novog
  Zaveta, a Stari Zavet još nije bio dovršen. Koncept "Pisma" bio je mnogo
  slabije definisan nego što sam ja zamišljao.

  Šta je bilo prvo?
  Ono
  sa čime sam se najzad suočio, bilo je ključno pitanje: šta je došlo
  prvo, Crkva ili Novi Zavet? Znao sam da je ovaploćena Reč Božja, Isus
  Hristos, prizvao Apostole, a da su oni oblikovali jezgro hrišćanske
  Crkve. Znao sam da je On, večna Reč Božja, zbog toga izvor Crkve i da je
  rodio Crkvu.
  Kada je Crkva čula ovaploćenu Reč Božju i počela da
  zapisuje NJegove reči, ona je time učestvovala sa Bogom u rađanju pisane
  reči, Novoga Zaveta. Na pitanje: "Šta je bilo prvo, Crkva ili Novi
  Zavet?", odgovor je, i biblijski i istorijski, kristalno jasan.
  ANDJEO82
  ANDJEO82

  Posts : 5
  Join date : 02.12.2010
  Location : Smederevo-Beograd

  Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet? Empty Re: Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet?

  Počalji od ANDJEO82 taj Sub Jul 30, 2011 5:54 pm

  Neko bi mogao da se usprotivi: "Da li je uopšte od značaja šta je bilo prvo?
  Na kraju krajeva, Biblija poseduje sve što nam je potrebno za
  spasenje." Biblija je dovoljna za spasenje time što sadrži temeljni
  materijal neophodan da nas usmeri na pravi put. Sa druge strane,
  pogrešno je Bibliju smatrati samodovoljnom i samotumačivom. Podrazumeva
  se da se Biblija mora čitati i razumeti preko Božjeg prosvećenja Svetim
  Duhom.
  Duh Sveti u okviru života Crkve
  Zar nije Sâm Gospod rekao
  Svojim učenicima pred Svoje raspeće: "A kad dođe On, Duh Istine, uvešće
  vas u svaku istinu; ...i javiće vam ono što dolazi" (Jn. 16,13). Takođe
  je rekao: "...Sazidaću Crkvu Svoju, i vrata pakla neće je nadvladati"
  (Mt. 16, 18). Gospod naš nije nas ostavio samo sa knjigom koja treba da
  nas vodi. Ostavio nas je sa Crkvom Svojom. Duh Sveti u Crkvi nas
  poučava, i NJegovo učenje dopunjava Sveto Pismo.
  Kako je budalasto
  verovati da je Božje puno prosvećenje prestalo čim su napisane knjige
  Novog Zaveta, i da nije delovalo do 16. veka i protestantske
  reformacije, ili, da dovedemo argument do njegovog logičkoga kraja, do
  trenutka kad sam ja sam počeo da čitam Bibliju! Ili je Duh Sveti bio u
  Crkvi tokom stoleća koja su usledila posle novozavetnog perioda, vodeći
  je, učeći i prosvećujući je u njenom razumevanju evanđelske poruke, ili
  je Crkva ostavljena kao duhovno siroče, sa pojedincima hrišćanima koji
  nezavisno tumače, uvek "nepatvoreno" propovedaju, isto Sveto Pismo na
  radikalno različite načine. Ovakav haos nikako nije volja Božja, jer
  "Bog nije Bog nereda, nego mira" (1. Kor. 14, 33). Vreme za odluku!
  Kad
  sam dotle došao, osetio sam da moram doneti odluku. Ako Crkva nije puka
  tangenta ili slučajno objašnjenje Svetog Pisma, nego delatni učesnik u
  njegovom razvoju i očuvanju, bilo je vreme da nadiđem svoje razlike u
  odnosu na nju, kao i da napustim svoje predrasude. Umesto da pokušavam
  da sudim Crkvi na osnovu svojih savremenih predrasuda, morao sam da se
  smirim i da se sjedinim sa Crkvom, koja je stvorila Novi Zavet, i da joj
  dopuštam da me vodi ka pravom razumevanju Svetog Pisma.

  Sponsored content

  Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet? Empty Re: Šta je bilo prvo: Crkva ili Novi Zavet?

  Počalji od Sponsored content


   Sada je Sre Jul 24, 2019 3:36 am